หน้าหลัก

จาก Asterisk DIY - VoIP Opensource WiKi, สารานุกรมฟรี
Jump to: navigation, search

สวัสดีทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม Asterisk DIY Thailand ( ประเทศไทย ) ครับ


เว็บแห่งนี้จัดทำขึ้นโดยระบบ WIKI หรือ สาราณุกรมออนไลน์ สำหรับการใช้งานระบบ VoIP (Voice over IP), IP-PBX (ไอพีพีบีเอ็กซ์), ตู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบไอพี (IP PABX), ระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) และโปรแกรม Asterisk (แอสเทอริค) ภาษาไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะสามารถนำความรู้ต่างๆจากเว็บนี้ ไปพัฒนาต่อยอดจนประสบความสำเร็จ และถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังผู้อื่นต่อไป


การใช้งานสามารถอ่านได้จากลิงค์ตามนี้ User's Guide for information on using the wiki software.
หากท่านต้องการช่วยเหลือเรา กรุณาสร้าง LINK กลับมายัง web นี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ใน web นี้ออกไปด้วยครับ


หากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ หรือต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง กรุณาส่ง mail มาได้ที่ wanchat_cแอทmsn.com ขอบคุณครับ


T46G SIP Phone จอ LCD พร้อม port Gigabit รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Yealink
Yealink VP530, The first real 3-Ways Video conference supported phone


LAST UPDATE: 13-08-2015

ห้วข้อข่าวใหม่

ข่าวในอดีต


WebLink ต่างๆที่จำเป็นของ Asterisk

เนื่องด้วย Digium ทำหน้า Web Asterisk ใหม่ ยังไม่ชินมากๆ หาแต่ละ Link ไม่ค่อยจะเจอ รวมถึง Web อุปกรณ์ต่างๆที่หายากๆ เลยเอามารวมกันทำให้ทุกคนเข้าง่ายๆครับ

BUG tracker of Asterisk
Asterisk Roadmap
Download Asterisk ที่นี่

Asterisk Version
แนะนำให้ใช้ LongTerm support version นะครับ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ โดยในปัจจุบันแนะนำให้ใช้ 1.8.x
Standard 1.6.0.x 1.6.1.x 1.6.2.x 10.x 12.x
LongTerm 1.8.x(EOL 2015-10-21) 11.x(EOL 2017-10) 13.x
EOL = End Of Life (ระยะการหมดการ Support)

Community ของ Asterisk ในประเทศไทย

Thai Asterisk Club แหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Asterisk โดยมีเจตนารมณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เท่านั้น ไม่ได้หวังผลทางการค้าใดๆ Asterisk Thailand Webboard เกี่ยวกับระบบ VoIP Thai Admin เป็น Webboard สำหรับ System admin โดยมี section สำหรับ VoIP ด้วยครับ


Community ในต่างประเทศที่สำคัญ
วีโอไอพีอินโฟ (www.voip-info.org) เว็บไซต์ที่รวบรวมผู้ใช้งานของระบบ VoIP ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรวมรวมข้อมูบต่างๆ ของทั้งระบบ Asterisk และระบบอื่นๆจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก
Asteriskguru (www.asteriskguru.comb) เว็บไซต์ที่รวบรวมการแก้ปัญหา และซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้งานกับ Asterisk

ผู้รับทำระบบ Asterisk ในประเทศไทย

บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด รับให้คำปรึกษาการวางระบบ VoIP เป็นตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์ VoIP จากต่างประเทศที่หลากหลายที่สุด


งานและการอบรมเกี่ยวกับ Asterisk

รับสมัครงาน สนใจงานประจำและงานเสริมลองดูที่นี่ได้ครับ
อบรมAsterisk รวมรวม Course อบรมต่างๆ ของระบบ Asterisk


ข้อมูลเบี้องต้นของระบบ IP-PBX (Asterisk) และ VoIP

YEALINK T28 หัวเครื่องโทรศัพท์ SIP รองรับการทำงานเป็น operator
MYPBX-U100, Asterisk Appliance จาก Yeastar ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่เล็ก
Xorcom Asterisk Appliance แบบ Rackmount

อะไรคือระบบ IP-PBX

VoIP คือ อะไร

มี Opensource VoIP อะไรให้เลือกใช้ได้บ้าง

มี Commercial/Opensource Free IP-PBX software อะไรบ้าง

ระบบ Asterisk คืออะไร และทำงานอย่างไร

จะเริ่มใช้งาน Asterisk ต้องมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ VoIP มีอะไรบ้าง

รายละเอียดของ SIP Protocol

Cloud IP PBX

การเชื่อมต่อระบบ VoIP และ IP-PBX ทำได้อย่างไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง

การเชื่อมต่อกับระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์เดิม ทำได้อย่างไรบ้าง


อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับ Asterisk

อุปกรณ์ Asterisk Appliance สำเร็จรูป

เครื่อง Server และ Asterisk Appliance

หัวเครื่องโทรศัพท์ IP-Phone/Video-Phone

อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ Gateway/ATA

โปรแกรมโทรศัพท์ Soft-phone

อุปกรณ์รวมภาพ Video Conference (MCU)

อุปกรณ์ที่รองรับ Mobile/GSM Channel

การ์ดสายนอกแบบ Digital/Analog

กล่องสายนอกแบบ Digital/Analog

อุปกรณ์ที่รองรับ Asterisk TDMoE

หัวเครื่องโทรศัพท์ ระบบ SIP

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ SKYPE

รีวิวทดสอบอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์VoIP


ปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

ข้อมูล Asterisk Bug ที่พบ ข้อมูลและรายละเอียดของ Bug ที่พบในแต่ละ Version ของ Asterisk

ปัญหาต่างๆ ของ Asterisk ข้อมูลของปัญหาการใช้งาน Asterisk การติดตั้ง ปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network และปัญหาต่างๆ (Troubleshooting)

การตรวจสอบระบบ Network ข้อมูลการตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานกับระบบ VoIP

การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับ Asterisk ข้อมูลการเลือกใช้งานอุปกรณ์และการตั้งค่าเพิ่ม เพื่อให้ Asterisk ทำงานได้ดีที่สุด

ปัญหาต่างๆ กับเครื่อง Server ปัญหาอื่นๆที่มีผลกระทบกับการทำงาน


การตั้งค่า/แก้ไขปัญหา ในการใช้งานอุปกรณ์ Asterisk

Dinstar Support การตั้งค่าการใช้งาน Dinstar GSM Gateway กับ Asterisk
Sangoma Support รวมรวมกาารแนวทางการติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ
Sangoma Vega Support รวมรวมกาารแนวทางการติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ VEGA Gateway
SNOM Asterisk Support การตั้งค่าหัวเครื่อง SNOM ให้ใช้งานกับระบบ Asterisk ในรูปแบบต่างๆ
Yeastar Asterisk Support การติดตั้งและการใช้งาน Yeastar Asterisk Card
Yealink Asterisk Support การตั้งค่าใช้งาน Yealink IP-Phone กับ Asterisk
Xorcom Support รวบรวมการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา ของอุปกรณ์ Xorcom


การติดตั้ง, การใช้งาน และการโปรแกรมระบบ Asterisk

การติดตั้ง Asterisk ข้อมูลการ download, install และการติดตั้งค่าเริ่มต้นของ Asterisk (Installation)

การติดตั้ง Driver อุปกรณ์เสริมต่างๆ ข้อมูลการติดตั้งและใช้งาน 3rd party driver/software สำหรับการ์ดสายนอก, GSM Gateway, etc.

การตั้งค่า DAHDI ข้อมูลการการติดตั้งและใช้งาน 3rd party driver/software สำหรับการ์ดสายนอก, GSM Gateway, etc.

การใช้งาน Asterisk ข้อมูลการใช้งาน, Configuration file, Function ต่างๆ และตัวอย่าง Asterisk Code ในการใช้งาน (Configuration)

การใช้งาน Asterisk ขั่นสูง ข้อมูลการใช้งาน, ตัวอย่างการแก้ไข Asterisk Source Code ต่างๆ

การใช้งาน Asterisk Manager ข้อมูลการใช้งาน, การดึงข้อมูลการทำงานจาก Asterisk ผ่าน Asterisk Manger Interface

รวบรวมชุดคำสั่งของ Asterisk Dialplan เอกสารรวบรวม Dialpan Command ของ Asterisk

ตัวอย่าง Asterisk Dialplan ตัวอย่าง Asterisk dialplan เพิ่อใช้ในการทำงานในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรมเสริม Asterisk ข้อมูลการใช้งาน, ตัวอย่างของโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ทำงานร่วมหรือเชื่อมโยงกับ Asterisk เช่น Screen Pop-UP, etc.

เครื่องมือต่างๆในระบบ VoIP ข้อมูลของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ software ต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งและตรวจหาปัญหาในระบบ VoIP (VoIP Tools)

การตั้งค่าหัวเครื่องโทรศัพท์ ข้อมูลการตั้งค่าหัวเครื่องโทรศัพท์ ให้ใช้งานกับ Asterisk ได้, การใช้งาน Features ต่างๆ ของ Asterisk บนหัวเครื่องต่างๆ

การใช้งาน TRIXBOX การตั้งค่าต่างๆในการใช้งาน TRIXBOX


การควบคุมและจัดการระบบ Asterisk

ชุดคำสั่งบน CLI สำหรับ Asterisk Command Line

ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ควบคุม Asterisk บนหน้าจอ WEB

ชุดเครื่องมือภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมบน Asterisk (Asterisk Manager API)

ชุดเครื่องมือภาษาสำหรับติดต่อกับ Asterisk บน HTTP (Asynchronous Javascript Asterisk Manager (AJAM))

ซอร์ฟแวร์ OpenSource IP-PBX สำเร็จรูป

ซอร์ฟแวร์ Commercial IP-PBX, CallCenter สำเร็จรูป


หัวข้ออื่นๆ

Tips ในการใช้งาน VI text editor

Tips ในการเขียน Shell Scriptผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Asterisk ในประเทศไทย

Poise.jpg
1. บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด The VoIP Specialist ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ VoIP, ตู้ชุมสายVoIP PLEXTEL, IAX ATA Adapter, IAX IP-Phone, IP-PHONE SNOM, Yealink, Video Phone Sysmaster, Asterisk Xorcom Channel Bank, VoIP Gateway(Vega, Soundwin), GSM Gateway, Asterisk Card (Sangoma, Yeastar), USB PHONE, VideoConference system, etc.
PoiseTechnology Facebook Page
(โทรศัพท์ 02-656-8598; แฟกส์ 02-250-9769)

2. วอยซโอเวอร์ไอพี ซัพพลาย


ผู้ให้บริการโทรศัพท์ VoIP ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Asterisk/SIP

รวมค่าที่ใช้ในการติดตั้ง VoIP Account ที่จำเป็นกับ Asterisk

1. mouthmun เม้าท์มันส์
ให้บริการ การโทรศัพท์ราคาประหยัดผ่านเครือข่าย internet
จุดเด่นที่ รองรับการใช้งานแบบ multi-concurrent, ราคาและคุณภาพดี

วิธีการตั้งค่า mouthum กับ Asterisk Server
2. TOT NetCall
TOT Netcall Asterisk Setting
TOT Netcall Webboard
3. CAT2CALL+


โปรโมชั่นต่างๆของอุปกรณ์ VoIP

อุปกรณ์ ATA 1 port /4 ports จาก ATCOM ลดราคา เริ่มต้นที่ 199 บาท ใครสนใจเอาไป test กับ Asterisk
หัวเครื่องโทรศัพท์ Yealink T18 ราคาเพียง 999 ครับ ลองโทรไปที่บริษัท พอยซ เทคโนโลยี ดูครับ